مرکز آموزش

مرکز آموزش دپارتمان طراحی سایت پردازش هوشمند علاءالدین

آموزش پایه

در مرحله اول آموزش طراحی سایت پردازش هوشمند علاءالدین وردپرس بصورت خام ارائه میشود . در مراحل بعدی به دو صورت فروشگاهی یا سازمانی تقسیم خواهد شد .
این آموزش ها فقط برای مشتریان دپارتمان طراحی سایت علاءالدین ضبط و تنظیم شده است .

مرحله اول

سفارش جدیدچت و تماس آنلاین